โทรหาเราตอนนี้: 02-089-2468 (auto)

082-699-9562, 099-629-1656
จันทร์-เสาร์ 8.00 น. - 17.00 น.Mon-Sat 8.00-17.00 PM.

HongiaHongia

ารก่อวินาศกรรมมีประวัติยาวนานเช่นเดียวกับการจารกรรม และเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสงครามมาตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันการก่อวินาศกรรมเป็นวิธีที่พวกกลุ่มก่อการร้าย หรือกลุ่มกู้ชาติ ฯลฯ ยังนิยมช้กันอยู่เพื่อผลทางการเมือง การก่อวินาศกรรม ถ้ากระทำโดยวินาศกรที่มีการฝึกฝนที่ดี เลือกเป้าหมายถูกต้อง วางแผน หน่วยยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้าม ถ้าเป็นภาคเอกชนต้องหยุดหรือล้มเลิกกิจการไปก็ได้ (CCTV) เหตุการณ์ที่เกิดความเสียหายแก่องค์การหรือหน่วยงานนั้น บางทีบอกได้ยากว่าเป็นการก่อวินาศกรรมใช่หรือไม่ เพราะการก่อวินาศกรรมไม่จำเป็นต้องทำในลักษณะที่ใหญ่หรือรุนแรงสูญเสียมาก ๆ อาจเป็นการกระทำย่อย ๆ ในรูปแบบอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นบ่อย ๆ หรือเกิดต่อเป้าหมายที่สำคัญทำให้มีความเสียหายรวมมากกว่าการก่อวินาศกรรม ใหญ่เพียงครั้งเดียว ความสำนึกว่าเหตุเสียหายที่เกิดจะเป็นการก่อวินาศกรรมหรือไม่ก็เป็นเรื่อง ยาก เนื่องจากเป้าหมายที่แท้จริงของการเสียหายอาจไม่ชัดเจน สำหรับรายละเอียดเรื่องวินาศกรรมก็มิใช่รายละเอียดทางวิชาการ การก่อวินาศกรรมที่สมบูรณ์จนสามารถไปก่อวินาศกรรมได้ เพียงแต่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยได้มีข้อมูลเป็นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาวางมาตรการต่อการก่อวินาศกรรมหน่วยงานได้ตามความเหมาะสมเท่า นั้น

 

ความรู้เรื่องภัยที่เกิดจากการกระทำของคนโดยตั้งใจและการป้องกัน  (การก่อวินาศกรรม)

4.3.2 ความหมายของการก่อวินาศกรรม